Zpět

Vítejte v 1. hře

Tématem tohoto kola jsou místa okresu PLZEŇ-JIH. Budete určovat, jaké místo by mohlo být na fotce. U každé stránky bude napsáno, co budete určovat. (Výňatek z pravidel: Střídejte se podle osy hodinkvých ručiček a hráč který je na řadě si vybírá políčko na které klikne a určí co si myslí. (zbytek v pravidlech)

Úvodní nápověda
DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet DeskNet